HELSE og LIVSTIL

SJÆL  KROP ÅND

 

Hvor meget værdsætter du din helse?

 

Vores helse er det mest værdifulde vi som mennesker ejer, og det er enormt vanskeligt at genvinde sin helse når den engang er sat til. Den som erhverver sig penge, prestige eller succes på bekostning af sin helse, betaler dyrt for det og den ventede lykke indtræffer ikke alligevel.

Fysisk og åndelig helse er forudsætningerne for sand velvære. Desværre er mange, hvis ikke endda de fleste sundhedsproblemer, selvforskyldte. På grund af manglende viden, dårlige vaner, en dårlig livs- eller arbejdsstil bliver kroppen svækket og på et tidspunkt reagerer kroppen på det med sygdom. Nervøsitet, stress, ubalance, en følelse af indre tomhed, skænderier og misforståelser, hvem af os kender ikke til det i en eller anden form af egen erfaring?

Men hvad kan vi gøre for at opretholde helsens dyrebare gave?

Hvor fortrolige er vi med de principper og lovmæssigheder som vores krop og helse baserer sig på? Skaber vi de rigtige betingelser for en sund organisme ved vores ernæring, vores livsstil, vores tøj osv.? Har vi en livsstil der stemmer overens med naturen med masser af bevægelse, frisk luft og solskin? Eller er vi afhængige af cigaretter, alkohol og kaffe og klarer vi heller ikke at være mådeholdne og sundhedsbevidste i hvad angår arbejde, appetit og lyst? Tag tid til at overveje disse spørgsmål – måske er det allerede for sent i morgen?

Der findes otte principper for hvordan vi kan opretholde eller genvinde vores fysiske, mentale og åndelige helse. Ved at følge disse principper kan du opleve et mirakel på din egen krop. Selv i de tilfælde der ser mest håbløse ud kan de naturlige regenererings kræfters potentiale stadig være enorme.

De otte helselove som vi præsenterer for dig i (dette blad/ denne artikel) er meget enkle, overvældende smukke og meget let tilgængelige for langt de fleste mennesker: solskin, frisk luft, hvile, sund kost, motion, vand, mådehold og tillid. Din intuition vil straks fortælle dig at du i en sådan atmosfære hurtigt vil kunne blive rask. Prøv disse otte helsefaktorer! Der findes en Gud som ønsker at være din velgører og helbreder. Gud inviterer dig til at blive forkælet af hans natur. Alt står klart til dig!

Her på siden ønsker vi at give dig et indblik i den sande helses hemmelighed. For vi kan ikke holde den viden for os selv som Gud har givet os – og, sagt imellem os, at give gaver videre og gøre det man er overbevist om, gør os faktisk sundere. At hjælpe andre mennesker ligeså.

 

De otte helseloves oprindelse

 

Vidste du, at vores værdier og vores grundlov tager udgangspunkt i de ti bud, som har eksisteret i mere end 3000 år? Vidste du også, at Israels folk sammen med de ti bud også fik en hel række andre tildels glemte sundhedslove om kropslig hygiejne, sund kost, seksualitet og sygdomsbehandling? Selv om nogle må smile ad det, bekræfter videnskaben dog i dag, hvor højt aktuelt og vigtigt disse regler er for det moderne menneske. De stammer fra dybe kilder fordi deres opfinder er ingen ringere end livets skaber og menneskehedens fader. Hans motiv? Grænseløs kærlighed til sine skabninger. Vi vil gerne gøre dig bekendt med de tildels glemte, men alligevel meget virkningsfulde  otte helseprincipper som fører til et sundere og mere afbalanceret liv. Fortsæt læsningen og lad dit liv blive forandret til det positive!


 

   Solskin

 


            ”Lyset er dejligt, og det er godt for øjnene at se solen.” Prædikerens Bog 11,7

 

Solen er et af naturens mest virkningsfulde lægemiddel. Det er bestemt ikke et tilfælde, at vi kredser rundt om solen med den helt rigtige hastighed og i den perfekte afstand. Solskin har på rigtig mange måder en positiv indflydelse på vores kropsfunktioner. Den virker opløftende på sindet og modvirker dermed depressioner. Den påvirker udgydelsen af melatonin, hvilket fremmer søvnen. Solskinnet sænker pulsfrekvensen og regulerer blodtrykket, styrker immunsystemet og modvirker for høje blodværdier idet den aktiverer bugspytkirtlen. En hel central rolle spiller den også i dannelsen af D vitamin, i det dette vitamin bliver dannet i huden ved hjælp af UV-lys. Når kroppen mangler D vitamin, opbygges mindre kalcium i knoglerne, hvilket tilsvarende fører til mangel på knoglestabilitet. UV-lys virker også bakteriedræbende. Derfor er det vigtigt dagligt at lufte ud i lejligheden og lade solen komme ind for at forbedre indeklimaet og ens egen helse. Jo mere de kunstige lys' bølgespektre afviger fra solstrålernes, jo større er den negative indflydelse på vores helse. Undersøgelser på kontorer og sygehuse har vist, at kunstigt lys fører til et forøget niveau af stresshormonet ACTH og cortisol og mindsker udgydelsen af melatonin. Dette fører dels til nervøsitet og irritation, og dels til øget træthed på grund af forstyrret søvn. Disse symptomer optrådte også hos en ubåds besætning efter at have været frataget sollys i månedsvis. Alt dette viser tydeligt hvorfor vi ligesom planterne længes efter sollyset. For at få nok med D vitamin er det tilstrækkeligt med 15 minutter hver dag. Så vidt muligt skulle vi i al slags vejr tilbringe mindst 15 til 30 minutter dagligt i det fri. Ved at bruge passende påklædning som f.eks. en solhat kan man undgå at blive solskoldet.

 

 

   Frisk luft

 

            ”Så længe jeg har livsånde i mig, og Guds ånde er i min næse...” Jobs Bog 27,3

  

Hver dag indånder vi ca. 8000 liter luft. Det alene viser allerede hvor vigtigt det er, at det er ren og frisk luft. Den sætter kredsløbet og blodomløbet i gang, understøtter lungens renselsesprocesser og holder kroppen sund og rask. Vores sind bliver friskere og balanceret, koncentrations- og tankeevnen øges; appetitten og fordøjelsen fremmes, søvnen bliver dyb og afslappende. Hver eneste af vores kropsceller er afhængige af frisk luft eller mere præcist: af ilten i luften. I lungerne bindes ilten til de røde blodlegemer og fordeles herefter rundt om i kroppen. Celler har brug for ilt for at kunne danne energi. Ved utilstrækkelig ilttilførsel nedbrydes glukose til affaldsprodukter som for eksempel laktat. Dette mindsker ikke alene energiudvindingen; disse affaldsprodukter skal omdannes yderligere og aktivt udskilles. Dermed mister cellen energi. Ved fysisk aktivitet trækker vi vejret automatisk dybt og enhver celle forsynes med tilstrækkelig ilt. Faktum er dog, at vi tilbringer ca. 90 % af døgnet i lukkede rum og for det meste siddende. Hvad kan vi gøre? Lad os for det første fjerne cigaretrøg og andre forurenende stoffer fra vores indåndingsluft og så selvfølgelig sørge for at få tilstrækkelig med frisk luft. Hvis muligt kan man trække vejret dybt nogle ved det åbne vindue. Kropsholdningen er også vigtig. Hvis vi sidder foroverbøjet kan lungerne ikke udfolde sig frit, hvilket fører til formindsket ilttilførsel. Den som næsten ikke får frisk luft fordi han tager undergrundsbanen på arbejde og arbejder på et klimatiseret kontor, kan dog sove med et vippet vinduet om natten. I princippet er det bedre at sove med to dyner end at lukke det værdifulde ilt ude.


 

   Hvile

 


            ”Hellere én hånd fyldt med hvile end to hænder fyldt med slid og jagen efter                                  vind!” Prædikerens Bog 4,6

  

Regelmæssige hvilepauser hører til livet på samme måde som arbejde og aktiviteter. Gud har givet os mennesker seks dage at arbejde i. Den syvende dag gav han os som tilbagevendende hviledag. Han vidste, at vi har bruge for denne dag for at have fællesskab med ham, vores familie og vores medmennesker. Det er 24 timer indenfor hvilke vi uden dårlig samvittighed kan hvile fra vores arbejde og vores bekymringer. Udover denne ugentlige hviledag er det også livsnødvendigt for vores krop, sjæl og ånd at indbygge hvilepauser i vores hverdag og sørge for en god nattesøvn. En vigtig forudsætning for en forfriskende søvn er indre fred. I dag er det ikke længere en selvfølge for de fleste mennesker. Årligt ordineres der 20 millioner pakker sovemiddel og der bliver solgt over 600 millioner sove- og beroligelses piller. Årsagerne er komplekse. Problemer i skolen eller i parforholdet, mobning, stress, følelsen af at være overflødig eller til ingen nytte. Had og forbitrelse, skyldfølelser og meningsløshed tynger os ned. Jesus Kristus ønsker at tage byrderne fra vores sjæl: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” Matthæus 11,28. Sand rekreation betyder ikke at sidde foran fjernsynet eller spille på computeren. Vores sanser bliver i forvejen overstimuleret. Hvor afslappende er det så ikke for det stressede bymenneske at nyde naturens ro og frihed. Langt væk fra blinkende lystavler, pulserende vejkryds og travle menneskemasser finder vi den nødvendige ro for sindet i naturens skønhed, stilhed og fred. Det gælder om helt bevidst at reservere disse afbræk for sig selv: Tid til os, tid til vores partner, tid til Gud – tid, hvor der ikke er plads til hverdagens bekymringer og problemer.

 

 

 

   Vand

 


            ”Ved hans kundskab vældede strømmene frem, og skyerne dryppede med dug.”     Ordsprogenes Bog 3,20

 

  

Vand er en helt afgørende faktor når det gælder vores helse. Menneskekroppen består af ca. 70 % vand. Vand er kroppens transportmedium og er nødvendig for at cellens kemiske reaktioner kan fungere. Via sved udskiller kroppen affaldsstoffer og regulerer kropstemperaturen. Ideal set skulle vi drikke 2 til 3 liter rent, blødt vand; start dagen med to eller tre glad vand. Lige før og op til to timer efter et måltid skulle man undgå at drikke noget, fordi mavesaften ellers fortyndes og fordøjelsen forsinkes. Hvor vigtigt det er at få nok at drikke viser en ny undersøgelse. Ifølge denne lider 73 % af amerikanere ubevidst af kronisk væskemangel. Grunden til det er at mange har glemt at tyde kroppens signaler og misfortolker tørst som sult. Også udvendig anvendelse af vand er en stor velsignelse. Det er ikke for ingenting at vi siger efter et bad: ”Jeg føler mig som en nyfødt!” Fordi vi hele udskiller affaldsprodukter via huden er det vigtig med et dagligt bad. Skiftevis kolde og varme bade virker især stimulerende på blodomløbet og immunsystemet. Man starter først med et meget varmt bad indtil man føler sig rigtig varm indeni. Derefter tager man et hurtigt, koldt bad. Du vil selv mærke det: Det er slet ikke slemt og forfrisker enormt godt! Hvis man har søvnbesvær vil muligvis have glæde af at tage et lunkent karbad lige før sengetid. Et ca. 30 minutter langt fodbad kan lindre hovedpine. Et varmt fodbad kan også hjælpe mod en begyndende forkølelse eller influenza hvis man gør det så snart de første forkølelsestegn melder sig (kulde, nys, kildren i halsen). Oplev vandets velgørende virkning på din krop mere bevidst fra nu af!

 

 

 

   Motion

 


            ”Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte   den.” 1. Mosebog 2,15

 

Motion er en udadskillelig del af livet. Hvor vigtigt er det ikke for os i dag hvor maskiner næsten har overtaget al fysisk krævende arbejde for os. De positive gevinster af regelmæssig fysisk aktivitet er enorme. Hjertet trænes, blodtrykket sænkes, musklerne styrkes, vores ydelsesevne og udholdenhed forbedres; overflødige kalorier forbrændes, blodsukkerniveauet normaliseres og fordøjelsen fremmes. Motion styrker vores immunsystem hvilket igen beskytter os mod infektioner og kræftsygdomme. Derudover er motion også en vigtig faktor for at opretholde vores knoglestabilitet. Vi bliver gladere, oplives, stress nedbrydes og får en bedre nattesøvn. Hvordan kommer vi så i gang? For at få en vedvarende effekt er det en god idé at dyrke 30 minutters motion dagligt. Det er enorm vigtig med regelmæssighed. Det er bedre at motionere lidt hver dag i stedet for meget en gang om måneden. En rask travetur er stadig den billigste og bedste mulighed for at holde vores krop i form. Det smarte ved det er, at vi får solskin, frisk luft, ro og motion på samme tid! Det er faktisk bevist at motion i den frie natur virker mere afbalanceret (??) end i lukkede rum. Brug din kreativitet, bare lad bilen stå og tag trapperne i stedet for elevatoren, måske finder du glæde i havearbejde, svømning eller cykling. Det er i hvert fald helt sikkert at vi med en lille smule udholdenhed kan opleve hvordan vi kan yde mere, får en bedre psykisk balance og kan klare en større belastning.

 

 

 

   Kost

 


            ”Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.” 1. Mosebog 1,29

  

Vi bliver hvad vi spiser. For at holde os sund og rask er vi nødt til at tilføre kroppen alt det cellerne behøver for at kunne fungere, og det er meget mere end bare kulhydrater, proteiner og fedtstoffer. Udover det behøver vi vitaminer, mineralier, sekundære plantestoffer, ballaststoffer og meget mere. For at få en sund kost er vi heldigvis ikke afhængige af kød. På grund af den nutidige måde at opdrætte dyrene på er det blevet en alvorlig sundhedsrisiko at spise kød. Nyhederne i medierne er med til at bekræfte dette. Ved en velvalgt kombination og øvet tilberedning af planterigets levnedsmidler garanterer at vi får tilstrækkelig af de nødvendige næringsstoffer. Det er et kendt faktum at mindre sukker og mindre fest, mere frugt og grønt, mere råkost og mere fuldkorn er sundt. Nødder er også meget sunde. For de fleste mennesker er det dog svært at lægge kosten helt om. Giv dig selv og dine smagsløg den nødvendige tid til kostomlægningen. Prøv at sætte dig små, realistiske mål. Begynd for eksempel med en vegetar dag om ugen eller en frugtdag om sommeren når det er rigtig varmt. Det er vigtigt for vores fordøjelsesorganer at spise regelmæssigt og have tilstrækkelig afstand mellem måltiderne (ca. 4-5 timer). Sådan kan vi sikre os at maven er helt tom og klar til den næste næringsoptagelse. Det sidste måltid skulle indtages fire timer før vi går i seng for at søvnen bliver god og afslappende. Den enkel huskeregel siger: Spis som en konge om morgenen, til middag som en adelig og om aftenen (hvis overhovedet) som en tigger. Prøv det! Særlig vigtigt er det selvfølgelig også med en hyggelig atmosfære til måltiderne og en afslappet tilgang til sund kost. Hyggeligt fællesskab til måltiderne forbinder og kan øge vores emotionale overskud i hverdagen.

 

 

   Mådehold

 


            ”Hellere være sen til vrede end være krigshelt, hellere beherske sig selv end indtage                      en by.” Ordsprogenes Bog 16,32

  

Mådehold bestemmer hvordan de otte helselove påvirker vores fysiske og åndelige helse.  Vi mennesker har en tendens til at gå ud i ekstremer. Den som ligger og steger i solen i timevis, overtræner på motionscentre, unddrager sig de nydelser som Gud havde bestemt til vores velvære og glæde, han har ikke fundet den rigtige balance endnu. Fordi vi alle er forskellige og faktisk også har forskellige behov findes der heldigvis ingen opslagsværker som gælder for alle mennesker. Men der findes et nyttigt princip: Undgå alt hvad der er skadeligt for dig og brug det som er godt for dig med måde. Ingen ryger vil kunne hævde at cigaretterne bidrager til hans helse. På lignende måde er det også med alkohol, narkotika, koffein, men for eksempel også med de ting som vises på fjernsynet i de sene nattetimer. Når du mærker en afhængighed et eller andet sted som du gerne vil komme ud af, så bed til Gud om hjælp. Han har lovet os: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8,36. Man kan faktisk også spise for meget at det ellers så sunde fuldkornsbrød eller gør så meget godt mod sin næste at man bryder sammen. Må Gud hjælpe os med at finde det rette mål og må vi opleve at lidt ofte er mere.

 

 

   Tillid


 

            ”Kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig.” Hebræerne 10,35 

 

Videnskabelige studier har vist at tillid til Gud forbedrer livskvaliteten. Tro, bøn og gudstjeneste gør sundere og mere tilfreds, ja de er endda med til at øge den forventede livslængde med seks år i gennemsnittet. Troende tager mindre narkotika og alkohol, begår færre selvmord og oplever færre skilsmisser. Det er især de mennesker som tillidsfuldt lægger deres liv og deres problemer i Guds hånd, som oplever troens sundhedsfremmende kraft. Typisk for denne holdning er bønner som 'Lad din vilje ske'. Denne tillid finder selv i 'stormen' tryghed i Gud. Denne tillid giver indre fred. Fordi mennesket faldt og mistede harmonien med skaberen fordi det misagtede Guds bud, blev det adskilt fra livets kilde og sand livsglæde. Hans tillid gik tabt. Problemer, sygdom og død var følgerne. Men Jesus Kristus er kommet for at bære vores mørke fortid og for at befri os fra alt det som ødelægger os. Han ønsker at give os tilliden tilbage. Han levede efter de anvisninger som skaberen har givet for vores helse og lykke. Hans liv vendte op og ned på verden. Hans død på korset viser at Gud kun vil os det allerbedste. For dér blev Guds frelservilje helt tydelig også selvom vi slår ham ihjel med vores egoisme og blindhed. Det blev igen gjort let at stole på Gud for alle dem som læser i deres bibel og der møder fader igennem Jesus. Tag imod hans kærlighed! Han tager din syndeskyld på sig, forandrer dit væsen og forfiner din individualitet. Han giver dit liv den retning som du selv ville vælge hvis du kunne dig selv med Faderens alvidende, kærlige øjne. Dyk dagligt ned i det han gerne vil sige til dig gennem biblen. Tal til ham så tit du kan og om alt! Ingen forstår dig så godt som Han gør. Ingen kan bedre hjælpe dig. Stol på Ham! Oplev hvordan du bliver sundere i tanke, tale, handling og følelseslivet! Hvad der så end måtte indtræffe af skæbnesvangre slag vil de ikke længere lamme dig og du vil ikke længere stå  hjælpeløs over for en situation. Tilliden til Faderen giver dig adgang til den kraft, som ikke alene forandrer dit liv til det bedre, men igennem dig også ændrer dine medmenneskers liv. Giv Gud lov til at bruge dig til at sprede håbet ud til andre mennesker. Der er mange mennesker derude som venter på netop dit smil, dine opmuntrende ord, din hjælpende hånd. Stol på at Gud kan forandre dig!

BESTIL I DAG. DET GÆLDER DIN HELSE!

 

Få mere at vide om de otte helselove, deres enkle og praktiske anvendelse, værdifulde helseråd, tilliden til Gud og hans plan for dit liv! Bestil vores litteratur og helsekorrespondancekurser i dag. Du kan vælge at skrive, ringe eller email os. Lige nu betaler vi portoen…

Vi glæder os altid over tilbagemeldinger, og at høre om dine erfaringer når du har læst vores litteratur.

Helse og håb

 

Dette er et kursus med 12/20 hæfter som med enkle redskaber giver dig motivation til at leve et sundt, afbalanceret liv.

 

Udvejen / Vejen til et bedre liv

 

I denne bog vil du ikke alene få svar på meningen med livet, den vil også vise dig Guds kærlighed og hans tilstedeværelse i dit liv.

 

 

 

Helbredelse

 

I denne traktat kan du få mere at vide om årsagen til forskellige lidelser og hvordan du kan gå igennem en helbredelsesproces og derved opnå et afbalanceret forhold mellem krop, sjæl og ånd.

 

I den store læges fodspor

 

 

Nu kan du leve et længere liv!

Du kan leve sundere og lykkeligere!

Den medicinske og videnskabelige verden er i dag i fuld gang med at genopdage biblen og dens mangfoldige regler for et godt helbred. Afprøvede love som styrer både de fysiske og psykiske processer er ved at blive afsløret. Nogle af de mest fascinerende opdagelser finder du her i denne bog:

 

Naturlige lægemidler

Tro og helbredelse

Ernæring og levnedsmidler

Forebyg sygdom

Helbredelse af sind og ånd

 

Du kan downloade bogen kapitel for kapitel. Klik her:

 

 

Som noget helt nyt vil vi gerne bede dig om at deltage i vores sundhedsundersøgelse. Dine data vil blive behandlet strengt fortroligt og ikke givet videre til tredje. Svarene vil blive brugt til statistiske formål og vil kun blive gemt til fortsat rådgivning hvis du ønsker det.

 

 

Som fortsættelse vil vi gerne tilbyde dig en sundheds- og ernæringsrundspørge og – vurdering, som vil hjælpe dig til på en pædagogisk måde at lære hvordan du kan opretholde din helbred. Det er ikke meningen at vurderingen skal føre til en diagnose eller nogen form for medicinering, behandling eller modalitæt for fysiske eller psykiske forstyrrelser, sygdomme, lidelser, problemer eller anomaliteter. Den er simpelthen til at for at du kan vurdere din helbredstilstand udfra nogle sundhedsmæssige og ernæringsfysiologiske perspektiver. Alle personlige data vil blive behandlet strengt fortroligt og hvis ikke andet aftalt slettet efter rundspørgen er vurderet.

h
g
f
e
d
c
b
A